Lời bài hát: Cải lương xã hội Như áng mây trời – Hương Lan, Vũ Linh

Cải lương xã hội Như áng mây trời – Hương Lan, Vũ Linh - ,

Cải lương xã hội Như áng mây trời – Hương Lan, Vũ Linh