Lời bài hát: Cải lương xưa: Khói chiều quê mẹ – Ngọc Huyền, Kim Tử Long

Cải lương xưa: Khói chiều quê mẹ – Ngọc Huyền, Kim Tử Long - ,

Cải lương xưa: Khói chiều quê mẹ – Ngọc Huyền, Kim Tử Long