Lời bài hát: Cải lương Những đứa trẻ lạc loài – Phương Hồng Thủy, Út Bạch Lan

Cải lương Những đứa trẻ lạc loài – Phương Hồng Thủy, Út Bạch Lan - ,

Cải lương Những đứa trẻ lạc loài – Phương Hồng Thủy, Út Bạch Lan