Lời bài hát: Trích đoạn Cải lương Tình mẹ con – Út Bạch Lan, Kim Tử Long

Trích đoạn Cải lương Tình mẹ con – Út Bạch Lan, Kim Tử Long - ,

Trích đoạn Cải lương Tình mẹ con – Út Bạch Lan, Kim Tử Long