Lời bài hát: Cải lương xã hội Con về với mẹ – Út Bạch Lan, Linh Tâm

Cải lương xã hội Con về với mẹ – Út Bạch Lan, Linh Tâm - ,

Cải lương xã hội Con về với mẹ – Út Bạch Lan, Linh Tâm