Lời bài hát: Cải lương Yêu lầm – Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Sang, Út Bạch Lan

Cải lương Yêu lầm – Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Sang, Út Bạch Lan - , , ,

Cải lương Yêu lầm – Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Sang, Út Bạch Lan