Lời bài hát: Cô Gái Bán Chè – Vũ Linh,Thanh Ngân | cải lương xã hội hay nhất trước 1975

Cô Gái Bán Chè – Vũ Linh,Thanh Ngân | cải lương xã hội hay nhất trước 1975 - ,

Cô Gái Bán Chè – Vũ Linh,Thanh Ngân | cải lương xã hội hay nhất trước 1975