Lời bài hát: Hạnh Nguyện Quán Âm, Trích hội những người yêu quý – Cải lương Thanh Ngân

Hạnh Nguyện Quán Âm, Trích hội những người yêu quý – Cải lương Thanh Ngân -

Hạnh Nguyện Quán Âm, Trích hội những người yêu quý – Cải lương Thanh Ngân