Lời bài hát: Cải lương sóng gió cuộc đời – Trọng Phúc, Thoại Mỹ, Chí Linh

Cải lương sóng gió cuộc đời – Trọng Phúc, Thoại Mỹ, Chí Linh - , ,

Cải lương sóng gió cuộc đời – Trọng Phúc, Thoại Mỹ, Chí Linh