Lời bài hát: Cải lương Đường mòn trên biển – Phượng Loan, Chí Linh, Tấn Giao, Tú Xương, Tô Châu

Cải lương Đường mòn trên biển – Phượng Loan, Chí Linh, Tấn Giao, Tú Xương, Tô Châu - , , , ,

Cải lương Đường mòn trên biển – Phượng Loan, Chí Linh, Tấn Giao, Tú Xương, Tô Châu