Lời bài hát: Cải lương xã hội: Mong Chờ – NSƯT Vũ Linh, NSUT Phương Hồng Thủy, Chí Linh

Cải lương xã hội: Mong Chờ – NSƯT Vũ Linh, NSUT Phương Hồng Thủy, Chí Linh - , ,

Cải lương xã hội: Mong Chờ – NSƯT Vũ Linh, NSUT Phương Hồng Thủy, Chí Linh