Lời bài hát: Cải lương Vì một chữ tình – Cải lương xã hội Vũ Linh, Tài Linh, Chí Linh

Cải lương Vì một chữ tình – Cải lương xã hội Vũ Linh, Tài Linh, Chí Linh - , ,

Cải lương Vì một chữ tình – Cải lương xã hội Vũ Linh, Tài Linh, Chí Linh