Lời bài hát: Trích đoạn cải lương nữ tướng anh hùng NSUT Thanh Ngân, Trinh Trinh

Trích đoạn cải lương nữ tướng anh hùng NSUT Thanh Ngân, Trinh Trinh - ,

Trích đoạn cải lương nữ tướng anh hùng NSUT Thanh Ngân, Trinh Trinh