Lời bài hát: Trích đoạn cải lương: Nữ tướng Mê Linh Thanh Ngân

Trích đoạn cải lương: Nữ tướng Mê Linh Thanh Ngân -

Trích đoạn cải lương: Nữ tướng Mê Linh Thanh Ngân