Lời bài hát: Trích Đoạn Quan Âm Thị Kính – Tuyển tập trích đoạn cải lương hay nhất NSƯT Thanh Ngân

Trích Đoạn Quan Âm Thị Kính – Tuyển tập trích đoạn cải lương hay nhất NSƯT Thanh Ngân -

Trích Đoạn Quan Âm Thị Kính – Tuyển tập trích đoạn cải lương hay nhất NSƯT Thanh Ngân