Lời bài hát: Tuyển Tập Ca Cổ Nghệ Sĩ Cải Lương Minh Vương – NSUT Minh Vương

Tuyển Tập Ca Cổ Nghệ Sĩ Cải Lương Minh Vương – NSUT Minh Vương -

Tuyển Tập Ca Cổ Nghệ Sĩ Cải Lương Minh Vương – NSUT Minh Vương