Lời bài hát: Cải lương Giọt Đắng Tình Say – Kim Tử Long, Thanh Ngân, Thanh Hằng

Cải lương Giọt Đắng Tình Say – Kim Tử Long, Thanh Ngân, Thanh Hằng - , ,

Cải lương Giọt Đắng Tình Say – Kim Tử Long, Thanh Ngân, Thanh Hằng