Lời bài hát: Cải lương Mối Duyên Hờ – Thanh Ngân, Trọng Nghĩa, Thanh Lam

Cải lương Mối Duyên Hờ – Thanh Ngân, Trọng Nghĩa, Thanh Lam - , ,

Cải lương Mối Duyên Hờ – Thanh Ngân, Trọng Nghĩa, Thanh Lam