Lời bài hát: Cải lương Người lái đò bên sông – Thanh Sang, Thanh Thanh Tâm

Cải lương Người lái đò bên sông – Thanh Sang, Thanh Thanh Tâm - ,

Cải lương Người lái đò bên sông – Thanh Sang, Thanh Thanh Tâm