Lời bài hát: Cải lương Điên vì yêu – Thanh Sang, Diệp Lang, Thanh Thanh Tâm

Cải lương Điên vì yêu – Thanh Sang, Diệp Lang, Thanh Thanh Tâm - , ,

Cải lương Điên vì yêu – Thanh Sang, Diệp Lang, Thanh Thanh Tâm