Lời bài hát: Cải lương xã hội Trễ đò – Kim Tử Long, Thanh Hằng, Thoại Mỹ

Cải lương xã hội Trễ đò – Kim Tử Long, Thanh Hằng, Thoại Mỹ - , ,

Cải lương xã hội Trễ đò – Kim Tử Long, Thanh Hằng, Thoại Mỹ