Lời bài hát: Cải lương xin cho em mùa xuân – Tài Linh, Kim Tử Long, Thanh Hằng

Cải lương xin cho em mùa xuân – Tài Linh, Kim Tử Long, Thanh Hằng - , ,

Cải lương xin cho em mùa xuân – Tài Linh, Kim Tử Long, Thanh Hằng