Lời bài hát: Trích đoạn cải lương Câu thơ yên ngựa Nghệ sĩ Thanh Hằng, NSUT Thanh Ngân

Trích đoạn cải lương Câu thơ yên ngựa Nghệ sĩ Thanh Hằng, NSUT Thanh Ngân - ,

Trích đoạn cải lương Câu thơ yên ngựa Nghệ sĩ Thanh Hằng, NSUT Thanh Ngân