Lời bài hát: Tuyệt phẩm tân cổ giao duyên Minh Vương Thanh Kim Huệ phần 1

Tuyệt phẩm tân cổ giao duyên Minh Vương Thanh Kim Huệ phần 1 - ,

Nghe thêm phần 2:

Tuyệt Phẩm Tân Cổ Giao Duyên Minh Vương Thanh Kim Huệ Phần 2

Tuyệt phẩm tân cổ giao duyên Minh Vương Thanh Kim Huệ phần 1