Lời bài hát: Tuyệt phẩm tân cổ giao duyên Minh Vương Thanh Kim Huệ phần 2

Tuyệt phẩm tân cổ giao duyên Minh Vương Thanh Kim Huệ phần 2 - ,

Nghe lại phần 1 tại đây:

Tuyệt phẩm tân cổ giao duyên Minh Vương Thanh Kim Huệ phần 1

Tuyệt phẩm tân cổ giao duyên Minh Vương Thanh Kim Huệ phần 2