Lời bài hát: Cải lương Cánh chim lẻ bạn – Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Mỹ

Cải lương Cánh chim lẻ bạn – Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Mỹ - , ,

Cải lương Cánh chim lẻ bạn – Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Mỹ