Lời bài hát: Cải lương Chàng lúa – Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Mỹ, Tấn Beo

Cải lương Chàng lúa – Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Mỹ, Tấn Beo - , , ,

Cải lương Chàng lúa – Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Mỹ, Tấn Beo