Lời bài hát: Cải lương Cung Đàn Trên Sông Lạnh – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Diệp Lang

Cải lương Cung Đàn Trên Sông Lạnh – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Diệp Lang - , ,

Cải lương Cung Đàn Trên Sông Lạnh – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Diệp Lang