Lời bài hát: Vở cải lương xã hội: Gia Phong Tình Hận – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Diệp Lang

Vở cải lương xã hội: Gia Phong Tình Hận – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Diệp Lang - , ,

Vở cải lương xã hội: Gia Phong Tình Hận – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Diệp Lang