Lời bài hát: Nửa cuộc tình buồn – Cải lương tâm lý xã hội hài hước mới nhất NSƯT Thanh Ngân

Nửa cuộc tình buồn – Cải lương tâm lý xã hội hài hước mới nhất NSƯT Thanh Ngân - , , , , ,

Nửa cuộc tình buồn – Cải lương tâm lý xã hội hài hước mới nhất NSUT Thanh Ngân- NSUT Thoại Lỹ – NSUT Kim Tử Long – NSUT Vũ Linh

Nửa cuộc tình buồn – Cải lương tâm lý xã hội hài hước mới nhất NSƯT Thanh Ngân