Lời bài hát: Cải lương Đôi song sinh – Thoại Mỹ, Trọng Phúc, Phượng Loan

Cải lương Đôi song sinh – Thoại Mỹ, Trọng Phúc, Phượng Loan - , ,

Cải lương Đôi song sinh – Thoại Mỹ, Trọng Phúc, Phượng Loan