Lời bài hát: Cải lương Gió Tàn Thu – Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Mỹ, Vũ Luân

Cải lương Gió Tàn Thu – Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Mỹ, Vũ Luân - , , ,

Cải lương Gió Tàn Thu – Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Mỹ, Vũ Luân