Lời bài hát: Cải lương Ngõ Hẹp Đời Người – Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Mỹ

Cải lương Ngõ Hẹp Đời Người – Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Mỹ - , ,

Cải lương Ngõ Hẹp Đời Người – Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Mỹ