Lời bài hát: Cải lương xã hội Ai là người tôi yêu – Vũ Linh, Phương Thủy, Thoại Mỹ

Cải lương xã hội Ai là người tôi yêu – Vũ Linh, Phương Thủy, Thoại Mỹ - , ,

Cải lương xã hội Ai là người tôi yêu – Vũ Linh, Phương Thủy, Thoại Mỹ