Lời bài hát: Cải lương Sầu mộng – Cải lương xã hội Vũ Linh, Ngọc Huyền, Linh Tâm

Cải lương Sầu mộng – Cải lương xã hội Vũ Linh, Ngọc Huyền, Linh Tâm - , ,

Cải lương Sầu mộng – Cải lương xã hội với sự tham gia của các nghệ sĩ Vũ Linh, Ngọc Huyền, Linh Tâm.

Tác giả Thiên Kiều

Biên tập: Hoàng Song Việt.

Cải lương Sầu mộng – Cải lương xã hội Vũ Linh, Ngọc Huyền, Linh Tâm