Lời bài hát: Cải lương tuồng hồ quảng Khát Vọng Giai Nhân – Kim Tử Long, Linh Tâm

Cải lương tuồng hồ quảng Khát Vọng Giai Nhân – Kim Tử Long, Linh Tâm - ,

Cải lương tuồng hồ quảng Khát Vọng Giai Nhân – Kim Tử Long, Linh Tâm