Lời bài hát: Cải lương Người vợ mù – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Linh Tâm

Cải lương Người vợ mù – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Linh Tâm - , ,

Cải lương Người vợ mù – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Linh Tâm