Lời bài hát: Cải lương xã hội: Cạn nguồn suối lệ – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Linh Tâm

Cải lương xã hội: Cạn nguồn suối lệ – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Linh Tâm - , , ,

Cải lương xã hội: Cạn nguồn suối lệ – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Linh Tâm