Lời bài hát: Cải lương Giọt mưa thu – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Linh Tâm

Cải lương Giọt mưa thu – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Linh Tâm - , ,

Cải Lương Xưa | Giọt Mưa Thu – Vũ Linh Ngọc Huyền Út Bạch Lan Thanh Hằng | cải lương xã hội hay.

Soạn giả: Nhị Kiều

Cải lương Giọt mưa thu – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Linh Tâm