Lời bài hát: Cải lương Đèn khuya – Vũ Linh, Thanh Hằng, Linh Tâm

Cải lương Đèn khuya – Vũ Linh, Thanh Hằng, Linh Tâm - , ,

Cải lương Đèn khuya – Vũ Linh, Thanh Hằng, Linh Tâm