Lời bài hát: Cải lương Một Nửa Thiên Đường – Minh Vương, Thanh Ngân

Cải lương Một Nửa Thiên Đường – Minh Vương, Thanh Ngân - ,

Phần 2

 

Cải lương Một Nửa Thiên Đường – Minh Vương, Thanh Ngân