Lời bài hát: Cải lương Người yêu nữ hoàng – Minh Vương, Ngọc Huyền

Cải lương Người yêu nữ hoàng – Minh Vương, Ngọc Huyền - ,

Cải lương Người yêu nữ hoàng – Minh Vương, Ngọc Huyền