Lời bài hát: Cải lương xã hội Đoạn cuối hai cuộc tình – Vũ Linh, Hương Lan, Phương Hồng Thủy

Cải lương xã hội Đoạn cuối hai cuộc tình – Vũ Linh, Hương Lan, Phương Hồng Thủy - , ,

Cải lương xã hội Đoạn cuối hai cuộc tình – Vũ Linh, Hương Lan, Phương Hồng Thủy