Lời bài hát: Cải lương xã hội ngã rẽ cuộc đời – Minh Vương, Thanh Thanh Tâm

Cải lương xã hội ngã rẽ cuộc đời – Minh Vương, Thanh Thanh Tâm - ,

Cải lương xã hội ngã rẽ cuộc đời – Minh Vương, Thanh Thanh Tâm