Lời bài hát: Vở cải lương Bèo mây đôi ngả – Vũ Linh, Hương Lan

Vở cải lương Bèo mây đôi ngả – Vũ Linh, Hương Lan - ,

Vở cải lương Bèo mây đôi ngả – Vũ Linh, Hương Lan