Lời bài hát: Cải lương Đời Chưa Trang Điểm – Vũ Linh, Tài Linh, Phương Hồng Thủy

Cải lương Đời Chưa Trang Điểm – Vũ Linh, Tài Linh, Phương Hồng Thủy - , ,

Cải lương Đời Chưa Trang Điểm – Vũ Linh, Tài Linh, Phương Hồng Thủy