Lời bài hát: Cải lương Nghịch Cảnh Dòng Đời – Thoại Mỹ, Phương Hồng Thủy

Cải lương Nghịch Cảnh Dòng Đời – Thoại Mỹ, Phương Hồng Thủy - ,

Cải lương Nghịch Cảnh Dòng Đời – Thoại Mỹ, Phương Hồng Thủy