Lời bài hát: Cải lương muôn dặm vì chồng – Phương Hồng Thủy, Tuấn Thanh

Cải lương muôn dặm vì chồng – Phương Hồng Thủy, Tuấn Thanh - ,

Cải lương muôn dặm vì chồng – Phương Hồng Thủy, Tuấn Thanh