Lời bài hát: Cải lương Phận Gái Lênh Đênh – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Thoại Miêu

Cải lương Phận Gái Lênh Đênh – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Thoại Miêu - , ,

Cải lương Phận Gái Lênh Đênh – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Thoại Miêu