Lời bài hát: Cải lương xã hội Gái nhảy – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy

Cải lương xã hội Gái nhảy – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy - ,

Cải lương xã hội Gái nhảy – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy